pdf格式下载
分享到:
[1]龚 箭,杨舒悦. 可持续视角下自然遗产地居民旅游影响感知研究——以神农架为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,(06):54-60.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.06.011]
 [J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2017,(06):54-60.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.06.011]
点击复制

 可持续视角下自然遗产地居民旅游影响感知研究——以神农架为例

更新日期/Last Update:

2017-12-21