pdf格式下载
分享到:
[1]唐健雄,朱媛媛.湖南省生态旅游与旅游环境耦合协调关系研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2020,14(02):96-103.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2020.02.014]
 [J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2020,14(02):96-103.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2020.02.014]
点击复制

湖南省生态旅游与旅游环境耦合协调关系研究

更新日期/Last Update:

2020-05-08