pdf格式下载
分享到:
[1]汤 静,何瑞琳,朱海峰,等.基于网络游记的省会城市旅游流网络特征——以长沙市自助游为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2020,14(06):105-114.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2020.06.014]
 [J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2020,14(06):105-114.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2020.06.014]
点击复制

基于网络游记的省会城市旅游流网络特征 ——以长沙市自助游为例

更新日期/Last Update:

2021-01-23