pdf格式下载
分享到:
[1]李大鹏,夏安桃.湖南科技创新与绿色发展耦合协调时空特征及影响因素[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2020,14(06):50-56,65.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2020.06.007]
 [J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2020,14(06):50-56,65.[doi:10.14067/j.cnki.1673-9272.2020.06.007]
点击复制

湖南科技创新与绿色发展耦合协调时空特征及影响因素

更新日期/Last Update:

2021-01-23